ถุงซีลกลางพับข้างสำหรับแพ็คข้าวสาร แบบแพ็ค(100 ใบ)

ถุงซีลกลางพับข้างสำหรับแพ็คข้าวสาร

(แพ็คละ 100 ใบ)

ขนาด 250 กรัม (120 ไมครอน)  แพ็คละ 200 บาท

ขนาด 500 กรัม (120 ไมครอน)  แพ็คละ 240 บาท

ขนาด 1 กิโลกรัม (120 ไมครอน)  แพ็คละ 320 บาท

ขนาด 1 กิโลกรัม (ขยายข้าง 6 ซม.)  แพ็คละ 320 บาท

ขนาด 2 กิโลกรัม (140 ไมครอน)  แพ็คละ 600 บาท

ขนาด 5 กิโลกรัม (150 ไมครอน)  แพ็คละ 1000 บาท

Visitors: 1,160,503