ถุงแวคคัมแบบเรียบ ซีลสามด้าน หนา 80 ไมครอน

ถุงแวคคัม ซีลสามด้าน แพ็คละ 100 ใบ

"ความหนา 80 ไมครอน"

ขนาด 5*8 นิ้ว               แพ็คละ 190 บาท

ขนาด 6*9 นิ้ว               แพ็คละ 220 บาท

ขนาด 7*11 นิ้ว             แพ็คละ 260 บาท

ขนาด 8*12 นิ้ว             แพ็คละ 320 บาท
ขนาด 9*12 นิ้ว             แพ็คละ 330 บาท

ขนาด 9*14 นิ้ว             แพ็คละ 380 บาท

ขนาด 10*16 นิ้ว            แพ็คละ 600 บาท

ขนาด 12*20 นิ้ว            แพ็คละ 850 บาท

Visitors: 1,163,188